logo


Les accions engegades per la vocalia van en la direcció del projecte l’escola, que busca la relació amb l’entorn i la comunitat. Una escola en xarxa i de barri que millori la convivència i la cohesió social.

Les activitats que es proposen tenen un sentit: la transferència d’aprenentatges, valors, actituds i habits relacionals, més enllà de l’horari lectiu. Entendre la diversitat i acollirla.

Sense la participació activa de les famílies, perden el seu sentit: escola de families, xerrades, conferències, projectes solidaris, festes populars..

Els objectius són els següents:

· Convivència en l’àmbit de les famílies amb activitats no lectives

· Potenciar l’equitat i el respecte

· Ajudar a assegurar i garantir la participació, implicació i compromís de les famílies

· Fomentar la mediació i la cultura del diàleg en la gestió dels conflictes

· Fomentar una cultura de pau i la no violència

· Detectar i recopilar neguits i interessos per treballar-los en el sí de l’Afa, i que poden donar lloc a altres comissions com les recents d’inclusió, mobilitat, etc

L’Afa la fem entre tots/es!!!